VÄLKOMMEN TILL KJ VIPS

Vi är en (online) kläd- och accessoarbutik. För tillfället har vi ingen fysisk butik, så vi fungerar endast som en webbutik. Lägg bara din beställning så skickar vi varor direkt hem till dig.

Vi säljer två kvaliteter:

1:1 kvalitet vilket artikeln är ganska exakt vad gäller design, storlek osv. 
Spegelkvalitet: vilka material och förpackningar som är som originalet.

LAGHÄNVISNING

Jurisdiktion och tillämplig lag

Dessa villkor regleras utan undantag och i alla dess punkter av lagarna i Europeiska gemenskapen och kommer att tolkas i enlighet med dem.

Inför alla skillnader, meningsskiljaktigheter eller konflikter som härrör från tolkningen, giltigheten, omfattningen och/eller tillämpningen av dessa allmänna villkor, kommer användare att kommunicera med KJ VIPs på ett tillförlitligt sätt och skicka sina anspråk, så att parterna försöker komma överens.