samling: SPEGELKVALITET

Spegelkvalitet – En produkt som är praktiskt taget identisk med originalprodukten, och bara uppfattas som en spegel för en finsmakare.